Przejdź do głównej zawartości

Polityka prywatności

§I. Wstęp

  1. Poniższe paragrafy dotyczą zasad użytkowania strony internetowej Apartament Agencja Nieruchomości wraz z podstronami oraz powiązanymi podmiotami znajdującej się pod adresem internetowym www.apartament.net.pl zwanej w dalszej części Stroną.
  2. Używanie niniejszej Strony (również w rozumieniu przeglądania) oznacza akceptację dla poniższych zasad i zgodę na podporządkowanie się im bez ograniczeń i zastrzeżeń.
  3. Użytkownik nie zgadzający się w części bądź całości z poniższymi zasadami proszony jest o natychmiastowe opuszczenie strony Apartament Agencja Nieruchomości.

§ II. Prawa autorskie i pokrewne.

  1. Materiały używane i pokazane na Stronie włączając w to kompozycję graficzną, rozwiązania techniczne, elementy interaktywne, teksty, filmy, zdjęcia, ilustracje, wszelkie animacje w tym flash oraz gif, grafikę trójwymiarową, dźwięki, utwory muzyczne, dzieła w rozumieniu ustawy, logo, znaki towarowe i handlowe stanowią własność Apartament Agencja Nieruchomości lub podmiotów powiązanych, o ile nie wskazano inaczej lub są własnością osób/podmiotów trzecich.
  2. Wszystkie materiały wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu zwane dalej Materiałami są chronione (bez ograniczeń czasowych i/lub terytorialnych) prawem autorskim i/lub prawami pokrewnymi, w tym w szczególności prawami o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej.
  3. Zabronione jest wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie części i/lub całości Materiałów bez pisemnej zgody Apartament Agencja Nieruchomości do dowolnych celów.
  4. Naruszenie zasad użytkowania Strony i/lub wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie Materiałów bez zgody Apartament Agencja Nieruchomości będzie ścigane karnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w rażących przypadkach Apartament Agencja Nieruchomości wystąpi z powództwem cywilnym przeciwko podmiotom/osobom naruszającym przepisy prawa i/lub zasady uczciwej konkurencji.

§ III. Przechowywanie danych.

  1. Podczas wizyty podmiotu/osoby na Stronie, Apartament Agencja Nieruchomości otrzymuje i zachowuje następujące dane: nazwa domeny poprzez którą nastąpiło podłączenie do Internetu, datę i godzinę wejścia na Stronę, adres internetowy z którego nastąpiło wejście na Stronę.
  2. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celach własnych, w tym do mierzenia aktywności Strony i liczby odwiedzin, oraz w celu zachowania bezpieczeństwa zawartości Strony.
  3. Dane te nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Polityka prywatności

W związku z realizacją zapytania związanego z naszą działalnością za pośrednictwem poczty elektronicznej, portalu z ogłoszeniami, naszej strony internetowej, telefonu lub kontaktu osobistego, posiadamy Państwa dane osobowe.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku informacyjnego, niniejszym podajemy, że  przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń). .

Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartament Hanna Krawczyk ul. Kupiecka 45/4, 65-058 Zielona Góra, NIP 929-12-49-989.

Kontakt z administratorem możliwy jest:
1. w formie pisemnej pod adresem ul. Kupiecka 45/4  65-058 Zielona Góra

2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu 68 325 70 07


3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail apartament@apartament.net.pl

 Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży, kupna, wynajmu, najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa, która jest wymagana przepisy prawa  (w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 6 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa  przez okres trwania tej umowy).
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oferowania finansowania zakupu nieruchomości.W ramach realizacji usługi odbiorcami Państwa danych będą pracownicy  Administratora danych osobowych upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie Administratora danych osobowych, inne podmioty wspierające, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, firmy dostarczające narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych), inni pośrednicy współpracujący i notariusze, inne podmioty działające w ramach współpracy w celu przedstawienia ofert sprzedaży  nieruchomości, których dane znajdują się pod adresem internetowym: www.apartament.net.pl

Jako Klienci mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku gdy przy przetwarzaniu danych Administrator danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii.
W przypadku pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki pików cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować wysyłając e-mail na adres: apartament@apartament.net.pl. Oczywiście rozważymy wszelkie sugestie dotyczące poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.
 
Dziękujemy za zaufanie.Apartament Agencja Nieruchomości

 

 

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy Państwa dane, dostępnych jest w dziale Polityka prywatności

Zamknij
Komunikat
Apartament Nieruchomości Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu